Odběr a analýzapitných vod

Pitná voda je základ Zjistíme, zda je nezávadná

V pitné vodě stanovujeme nejčastěji 3 základní rozbory.

Krácený rozbor pitné vody - obsahuje parametry: počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, Escherichia coli, koliformní bakterie, barva, konduktivita (vodivost), pH, zákal, CHSK-Mn, amoniak a amonné ionty, dusitany, dusičnany, železo, mangan, chuť, pach.

Úplný rozbor pitné vody - obsahuje parametry: Clostridium perfringens, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, abioseston-tripton, počet organismů, živé organismy, barva, konduktivita (vodivost), pH, zákal, tvrdost, tvrdost hořečnatá, tvrdost vápenatá, celkový organický uhlík (TOC), chloridy, kyanidy celkové, CHSK-Mn, fluoridy, amoniak a amonné ionty, dusitany, dusičnany, bromičnany, chloritany, , sírany jako SO4 (2-), Hg, Ag, Al, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, As, Be, Cd, Pb, Sb, Se, benzen, ethylbenzen, meta- & para-xylen, ortho-xylen, suma xylenů, toluene, chuť, pach, 1,2-dichlorethan, bromdichlormethan, bromoform, chloroform, dibromchlormethan, suma 4 trihalomethanů, tetrachlorethen, trichlorethen, vinylchlorid, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren, suma 4 PAU.

Mikrobiologický rozbor pitné vody
Parametry jsou stanoveny dle individuálních požadavků zákazníka.

Vlastní odběr pitné vody má přesně stanovené postupy.
V případě odběru vzorku vody naším certifikovaným vzorkařem máte jistotu, že budou veškeré postupy zachovány a získáte tak reálný obraz stavu vody ve Vašem zdroji. V případě, že si odběr zajišťuje sám zákazník, je nutné dodržet tato pravidla:

  • odběry se provádí do sterilních vzorkovnic vydaných laboratoří. Nikdy neodebírejte vodu do obalu typu PET lahev apod.
  • před odběrem vzorku je nutné si vydesinfikovat ruce a příp. ústí vodovodu, ze kterého vodu odebíráme. V případě, že vodovod obsahuje zařízení typu perlátor apod., tak je demontujeme.
  • voda se nechá pár minut odtéct
  • po odběru je nutné vzorek pitné vody dopravit co nejrychleji do laboratoře. V případě, že to není možné udělat ihned po odběru, je nutné vzorek vody uchovat v lednici

Děkujeme mimo jiné těmto svědomitým klientům

Napište nám
a my Vám zavoláme zpět

Chtěli byste mluvit s jedním z odborníků Analytické laboratoře společnosti Nanolab?

Stačí zaslat své údaje a my se vám co nejdříve ozveme.

Vaše jméno *

Vaše telefonní číslo *

Jak vám můžeme pomoci?

Váš e-mail